תלמוד תורה

חיידר מעלה עמוס נוסד בשנת תש"ס, החיידר מבורך במלמדים מומחים פדגוגים בחסד, שמשקיעים את מרצם כישורהם ומרב זמנם, בטיפוח התלמידים היקרים. הנהלת החיידר לא שוקטים על שמרם, ובאופן תמידי מקדמים, משפרים ומחדשים. חיידר מעלה עמוס הינו כסמל ומגדלור בישוב, וחשיבותו הערכית ליישוב בכלל ובוודאי לתלמידים לא יסולא בפז. אולם עקב חוסר בתקנים וכן בהיותו קטן יחסית במספר התלמידים, מול שיפורים והוצאות כבדות, נמצא החיידר בגירעון מתמיד. העמותה פועלת ומגייסת אצל נדיבי עם כדי שיפתחו את ליבם ואת כיסם לתמוך ביסוד הקיום שלנו, בהחזקת תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן.