בית ספר לבנות -בית יעקב

בית ספר בית יעקב לבנות מעלה עמוס, נוסד בשנת תשנ"ג, ומנוהל על ידי המנהלת החשובה גב' רות שושן, במסירות אין קץ. הבית ספר כמו הת"ת נמצא בשיפור מתמיד ודינמי. הבי"ס משמש כיסוד החיים של תלמידות בית הספר ומטמיע בהם יסודות איתנים של מידות ויראת שמים. גם כאן סובל הבי"ס מגירעון עקב תקנים חסרים מול אי חיסכון ועבודה עיקשת בכל מה שנוגע לחינוך הבנות. העמותה פועלת לגייס תרומות עבור המוסד החשוב שהינו גם יסוד איתן עבור היישוב.